Professor Hanne Damgaard har fået tildelt én af årets ST Awards

Ved årets SUMMER HANGOUT den 25. august uddelte dekanen sædvanen tro seks ST Awards. Blandt prismodtagerne var professor Hanne Damgaard fra Institut for Husdyrvidenskab, som fik tildelt ST's Public Sector Consultancy Award.

For at anerkende og fejre medarbejdere, der har gjort en stor indsats, uddeler ST hvert år seks anerkendende priser inden for forskellige områder. Til hver af de seks priser hører et diplom og en økonomisk pris på 10.000 kr. Professor Hanne Damgaard fik overrakt ST's Public Sector Consultancy Award med følgende ord:

ST Public Sector Consultancy Award 2017 tildeles professor Hanne Damgaard Poulsen, Institut for Husdyrvidenskab, for hendes utrættelige arbejde på myndighedsområdet gennem en lang årrække.

Institut for Husdyrvidenskab etablerede i 2011 et udvalg for myndighedsbetjening, og Hanne blev udpeget som formand. Her har hun ydet et solid indsats ved at organisere området, bl.a. gennem fastsættelse af rammer. Hun har koordineret opgaveporteføljen for Institut for Husdyrvidenskab, været ansvarlig for budgetlægning, løbende kvalitetssikring og opfølgning på leverancer, samt givet sparring til institutleder og institutledelse.

Hanne er en afholdt samarbejdspartner både på Institut for Husdyrvidenskab og i ministeriet, hvor hun har et godt netværk. Når Hanne går på pension i 2018, efterlader hun et ”par store sko” til sin efterfølger.

Vi ønsker Hanne stort tillykke med prisen!

Her ses årets prismodtagere sammen med dekanatet. Forrest fra venstre: Prodekan Kurt Nielsen, professor Mogens Sandø Lund (ST Industrial Collaboration Award), ph.d.-studerende William Joyce (ST Talent Award), professor Lars Hestbjerg Hansen (ST Science Award), ingeniør Jacques Chevallier (ST TAP Award), professor Hanne Damgaard Poulsen (ST Public Sector Consultancy Award) og lektor Ditlev Egeskov Brodersen (ST Education Award). Bagest fra venstre: Prodekan Finn Borchsenius, dekan Niels Chr. Nielsen og prodekan Søren Keiding. (Foto: dypång management).  

 

Du kan læse mere om priserne og de øvrige prismodtagere her.